Onder lesinformatie zijn de volgende onderwerpen terug te vinden:

- Uitleg over de verschillende lesvormen die worden aangeboden