Onder Organisatie zijn de contactgegevens te vinden voor:

- Algemeen

- Bestuur

- Trainers (Technische zaken)

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een contactformulier bij de diverse medewerkers